Članak Korištenje metal detektora na arheološkim lokalitetima - drugi dio

Korištenje metal detektora na arheološkim lokalitetima – drugi dio

Dosadašnja praksa detektoraša

Korištenje metal detektora kao rastući trend, arheološki kontekst, reakcija arheološke struke te zakoni elementi su o kojima smo pisali u prvom dijelu. Sada donosimo drugi dio koji prikazuje lokacije obuhvaćene detektoriranjem.

Kako smo na kraju prvog dijela spomenuli, materijali korišteni prilikom pisanja ovih članaka prikupljeni su u Facebook grupama Udruga detektorista Hrvatske i Association Balkan Imperium … Metal Detecting. U grupama je velik broj detektoraša iz Bosne i Hercegovine te Srbije, stoga je velika pozornost stavljena na prikupljanje materijala s prostora Republike Hrvatske. Uglavnom je to bilo na temelju geografskih imena, odnosno arheološkog materijala te autora postova. Imena i slike profila su cenzurirane.

Ipak, korištenje metal detektora se odvija na arheološkim lokalitetima koji bili javni ili privatni – imaju arheološke nalaze. Naglasak ovog i idućeg članka je na obrascu ponašanja te problemima koji iz toga proizlaze za stručnu, ali i širu javnost. Ovaj članak donosi kategorički pregled arheološki perspektivnih lokacija obuhvaćenih korištenjem metal detektora.

1. Područja sakralnih objekata

Sakralni objekti kršćanske vjere na našim prostorima su prisutni od razdoblja kasne antike. Često na istom mjestu imamo i kontinuitet korištenja objekata do današnjih dana, pogotovo u Dalmaciji. Neregistrirani objekti, grobovi i ostave se često nalaze u neposrednoj blizini crkvi. Stoga, nepropisnim korištenjem metal detektora u neposrednoj blizini crkvi narušava se arheološki kontekst, odnosno arheološka situacija terena.

2. Korištenje metal detektora na području gradina

Gradine, prema portalu enciklopedija.hr su najčešće utvrđena naselja na prirodno zaštićenim položajima. Najčešće su na uzvisinama te ih je lako primijetiti u krajoliku. Unatoč tomu što neke gradine nisu uvedene u Registar kulturnih dobara, one su područja bogata arheologijom. Stoga, nepropisnim korištenjem metal detektora na prostorima gradina narušava se arheološki kontekst, odnosno arheološka situacija terena.

3. Prostori fortifikacija i starih gradova

Kao i u slučaju gradina, postoje i fortifikacijski sustavi odnosno stari gradovi koji nisu uvedeni u Registar kulturnih dobara. Unatoč tomu, njihov arheološki potencijal je nesumnjiv i neovisan o njihovom trenutnom fizičkom stanju. Svaki predmet koji se pronađe nepropisnim korištenjem metal detektora na takvom području ujedno je izuzet iz arheološkog konteksta cijelog lokaliteta.

Također, srednjovjekovna utvrda ne mora nužno podrazumijevati i srednjovjekovne nalaze. Činjenica je kako mi najčešće vidimo recentnu srednjovjekovnu ili novovjekovnu fazu nekog lokaliteta, no to nužno ne znači da i pronađeni predmeti pripadaju tom razdoblju. Naselja i fortifikacijski objekti nalaze se na strateški i komunikacijski bitnim prostorima, stoga je kontinuitet naseljavanja moguć od prapovijesti pa do današnjih dana.

Pronađeni pokretni nalazi poput gore prikazanih mogu rasvijetliti rekonstrukciju mnogih aspekata života stanovnika u prošlim vremenima. Od svakodnevnih aktivnosti, religijskih običaja do gospodarskih i trgovačkih aktivnosti. Nepropisnim korištenjem metal detektora nalaza narušava se arheološki kontekst i cjelokupna arheološka situacija, a samim time i potencijalni rezultati budućih arheoloških istraživanja.

Foto: Postovi i komentari Facebook grupa Udruga detektorista Hrvatske i Association Balkan Imperium…Metal Detecting

4. Korištenje metal detektora pri pronalaženju ostava i ostalih skupnih nalaza

Ostave prema portalu enciklopedija.hr su razni ili istovrsni nalazi najčešće pohranjeni u zemlji tijekom ratnih ili drugih opasnosti, s namjerom da ih vlasnici nanovo iskopaju. Ostave je često moguće povezati s povijesno posvjedočenim zbivanjima. Nepropisnim korištenjem metal detektora ovakvi markeri pojedinih povijesnih događaja mogu ostati van dohvata šire i stručne javnosti.

Također, skupni nalazi oružja ili projektila na užem prostoru mogu sugerirati mjesta manjih okršaja ili bitki. No da bi se to rekonstruiralo odnosno interpretiralo potreban je znanstveni pristup koji će u obzir uzeti ne samo pojedinačne nalaze već cjelokupnu arheološku situaciju. Nepropisnim korištenjem metal detektora na ovakvim područjima zakida se istraživanje i interpretacija kratkih, ali bitnih odsječaka prošlosti.

5. Arheološki indikativni toponimi

Arheološki indikativni toponimi često su predmet arheoloških rekognosciranja i istraživanja. Stoga se i ovdje nepropisnim korištenjem metal detektora na arheološki indikativnim toponimima oštećuje arheološki kontekst odnosno arheološka situacija terena.

6. Korištenje metal detektora na grobljima

Groblja su također arheološki lokaliteti. Nekada su vidljiva na terenu, a nekad ih se može otkriti na temelju površinskih nalaza. Dapače, kao što vidimo na zadnje dvije fotografije, metalni nalazi koji su pronađeni površinski ili potpovršinski, stručnjacima mogu sugerirati kako se radi o potencijalnom groblju. Stoga, nestručnim korištenjem metal detektora narušava se ne samo lokalitet nego i potencijalna saznanja o nekom novom lokalitetu.

7. Korištenje metal detektora na starim prometnicama

Prometnice današnjice nerijetko idu pravcima koji su se koristili od prapovijesnih vremena. Bilo kakvi nalazi na njima ili u neposrednoj blizini govore u prilog o korištenju, ali i potencijalnim arheološkim lokalitetima. Stoga, opet se nestručnim korištenjem metal detektora narušava arheološki kontekst i arheološka situacija terena.

8. Podvodne lokacije

korištenje metal detektora
Foto: Postovi i komentari Facebook grupa Udruga detektorista Hrvatske i Association Balkan Imperium…Metal Detecting

Obala, priobalje i Jadransko more često sadrže fizičke ostatke nekadašnjih maritimnih konstrukcija, odnosno brodoloma. Stoga se i ovdje nepropisnim korištenjem metal detektora uništava arheološki kontekst i arheološka situacija terena.

9. Korištenje metal detektora i magneta uz rijeke, jezera i nekadašnja korita

Jezera, rijeke i nekadašnja korita često sadrže materijalne ostatke ljudske prošlosti. S obzirom na to da su u vodu dospjeli pod raznim okolnostima i u raznim vremenima, nepropisnim korištenjem metal detektora odnosno magnet fishinga, arheologija ostaje zakinuta za pojedine podatke koji bi mogli svjedočiti o životu u prošlosti.

10. Poljoprivredne površine

Obradive poljoprivredne površine su među najčešćim prostorima na kojima se koriste metal detektori. Također, argument korisnika metal detektora je kako su takve površine već oštećene zbog poljoprivrednih aktivnosti. Unatoč tom argumentu, arheološki nalazi na poljoprivrednim površinama imaju vrijednost koja se može očitovati u horizontalnoj, ali i vertikalnoj stratigrafiji lokaliteta. Stoga se i ovdje svakim nepropisnim korištenjem metal detektora narušava arheološki kontekst i arheološka situacija terena.

11. Prikupljanje arheološkog materijala na ostalim arheološki perspektivnim lokacijama

Arheološki lokaliteti na prostoru Republike Hrvatske su brojni. Činjenica je da za neke od njih ne znamo, odnosno da ih nismo otkrili. Stoga, svako nepropisno prikupljanje arheoloških nalaza s takvih lokacija oštećuje arheološki kontekst odnosno njihov arheološki potencijal.

Zaključak

Korištenje metal detektora na arheološki perspektivnim lokacijama se događa. Riječ je o crkvama i grobljima, gradinama, starim gradovima, fortifikacijama, poljoprivrednim površinama, indikativnim toponimima, starim prometnicama, ostavama, maritimnim konstrukcijama odnosno brodolomima, rijekama i jezerima. Lov na blago, traganje, kolekcionarstvo, hobi ili sport – zajednička stavka svih ovih naziva za korištenje metal detektora je ciljana i svjesna potraga za arheološkim nalazima.

Nažalost, nedostatak stručno-tehničkog nadzora te mogućnost korištenja metal detektora na arheološkim lokalitetima koji nisu u Registru kulturnih dobara dovodi do niza drugih problema. O tim problemima pisat ćemo u idućem nastavku.

Najnovije

Svijet arheologije – otisci stopala, DNA sekvenca neandertalaca i očuvani sarkofazi

Svijet arheologije uvijek donosi zanimljive vijesti. Prošli put smo spomenuli moguće uništenje aboridžinskih lokaliteta uslijed rudarenja, požare u blizini Mikene te otkriće...

Vučedolska jarebica – uskoro premijera u Vukovaru

Vučedolska jarebica Jedna od najpoznatijih prapovijesnih kultura je zasigurno ona vučedolska. Vučedolska kultura je ime dobila po najpoznatijem, ujedno...

Kako dalje – razmatranja Ministarstva kulture i medija, arheologa te primjeri regulacija u inozemstvu – četvrti dio

Kako dalje? Udruga detektorista Hrvatske, Udruga Balkan Imperium i njihovi članovi te ostali građani koji koriste metal detektore dio...

Korištenje metal detektora i problematika arheoloških nalaza – treći dio

Posljedice U dosadašnjim dijelovima serijala obradili smo popularizaciju, odnosno korištenje metal detektora na arheološkim lokalitetima. U ovom, trećem dijelu...

Korištenje metal detektora na arheološkim lokalitetima – drugi dio

Dosadašnja praksa detektoraša Korištenje metal detektora kao rastući trend, arheološki kontekst, reakcija arheološke struke te zakoni elementi su...