Događanja Znanstveni skup "Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji"

Znanstveni skup “Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji”

Znanstveni skup pod nazivom “Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji” u organizaciji Hrvatskog arheološkog društva, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Gradskog muzeja Sisak i Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture održat će se u razdoblju od 5. do 9. listopada 2020. godine.

Prostor Sisačko-moslavačke županije je naseljen od prapovijesti pa sve do danas pa upravo iz tog razloga ne treba čuditi broj samih arheoloških nalazišta od kojih se neki istražuju zadnjih petnaestak godina.

Fokus skupa su arheološka istraživanja provedena na području Sisačko-moslavačke županije, kao i analize pokretnog arheološkog materijala koji potječe s ovoga područja. Predavanja će biti organizirana kronološki, a posebnu skupinu će činiti i predavanja o primjeni novih metodologija i interdisciplinarnih istraživanja u terenskim arheološkim istraživanjima. U okviru skupa planirana su i dva okrugla stola. Prvi će obraditi temu odnosa arheologa i konzervatora uz primjere dobre prakse te prijedloge kako unaprijediti suradnju ovih dvaju struka. Tema drugog okruglog stola bit će (zlo)upotreba detektora metala od strane amatera s ciljem jasnijeg definiranje stava arheološke struke prema ovome, sve prisutnijem fenomenu”, stoji na Facebook stranici događaja “Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Hrvatsko arheološko društvo poziva sve zainteresirane koji su imali istraživački rad vezan uz arheološku baštinu na prostoru Sisačko-moslavačke županije da pošalju naslove predavanja zajedno sa kratkim sažetkom na mail hrvatsko.arheološko.drustvo@zg.t-com.hr. Prijave se zaprimaju do 1. lipnja 2020. godine, a skup će se održati u hotelu Panonija.

Najnovije

Posjetili smo izložbu “Darovi Zlatka Huzeka u zbirkama Arheološkog muzeja Narona”

Foto: Plakat izložbe (Zrinka Vekić) Izložba Darovi Zlatka Huzeka u zbirkama Arheološkog muzeja Narona je dokaz kako se...

Pogledajte kako izgleda potraga za frankopanskim posjedima

Foto: Alat doniran (Centar gradnje Krk GP Krk) sudionicima projekta U potrazi za frankopanskim posjedima Sudionici projekta U potrazi...

Predavanje i izložba u Arheološkom muzeju Narona

Foto: Facebook event - Arheologija u Neretvi i okolici Arheološki muzej Narona organizira predavanje (8.7.) i izložbu (10.7.).

Otvorene su prijave za osmi međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry

Foto: Znanstveni skup Methodology and Archaeometry 2019. Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva Vas na...

Rab Archaeological (T)races – arheološka baština kao dio muzeja na otvorenom

Foto: Facebook stranica Rab Archaeological (T)races Polazeći od ideje muzeja na otvorenome, razvijen je projekt Rab Archaeological (T)races...